Accessibilitat

Aquest lloc web s'ha implementat perquè totes les persones, independentment de tenir una discapacitat o d'accedir al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les pàgines del lloc web sense trobar-hi dificultats d'accés.

S'han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i les funcionalitats del web amb més facilitat:

  • Multinavegador: les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: s'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant a tots els usuaris.
  • Títols: els títols de les pàgines són descriptius i clars sobre el lloc web a què accedeix l'usuari i la pàgina on es troba. 
  • Distraccions: s'eviten interferències com el contingut que llampurneja, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament. 
  • Llenguatge: el contingut utilitza un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d'acord amb la funció pública del lloc web. 
  • Text gran i contenidors: algunes mides de fonts i altres elements de les pàgines s'han definit de manera que el contingut s'amplia perfectament i no es provoca cap dificultat en la visualització del contingut (solapament de contingut).
  • Estructura semàntica en llistes: els elements relacionats entre si, en una anàlisi general, s'han marcat com a elements de llistes a les pàgines. 

El desenvolupament del web s'ha basat en les pautes d'accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d'accés als continguts d'idBCN, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica accessibilitat@bcn.cat.