L'OMIC de l'Ajuntament de Barcelona tan sols és competent en temes de consum, i quan consumidor o empresa reclamada pertanyen a aquest municipi.

Posem a la vostra disposició aquest formulari per presentar una queixa, reclamació o denúncia. Quan tramitem la vostra petició ens posarem en contacte per indicar-vos el número d'expedient. Si preferiu presentar una reclamació presencialment a les nostres oficines, us facilitem també un formulari de reclamacions en format PDF.

Per a més informació, consulteu l'apartat Com tramitar una reclamació.


Identificació de l’establiment
Identificació de la persona
Denúncia


Documentació necessària per presentar una reclamació:
- Reclamació prèviament presentada a l’empresa. Han d’haver passat 30 dies des de la interposició de la reclamació o bé l’empresa us n’ha d’haver donat resposta per escrit.
- Certificat de correus amb avís de recepció, full de reclamació segellat o comprovant de l’enviament de la reclamació.
- Resposta de l’empresa, si n’hi hagués.
- DNI, NIE o passaport.
- Si la persona que interposa la reclamació no és el titular de la factura o servei a reclamar, cal aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular i de la persona autoritzada.
- Full de reclamació emplenat.
- Qualsevol altra documentació que acrediti la reclamació (factures, contractes, bitllets d’avió...)

Documentació aportada

Els fitxers han de ser de menys de 2 MB. Tipus de fitxers permesos: jpg pdf docx.


On s'han de fer arribar els documents

Els documents es poden fer arribar per correu, fax, correu electrònic (en els formats .pdf, .docx o .jpg) o personalment a l’OMIC:

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

Ronda Sant Pau, 43 – 45, baixos, 08015 Barcelona
Fax: 93 402 78 27
Adreça electrònica: omic@bcn.cat

En cas que la reclamació sigui traslladada a la Junta Arbitral de Consum, la persona consumidora declara expressament que s'adhereix al sistema.

Els apartats marcats amb asterisc (*) són obligatoris